Amina & S

Keyfiyyətə nəzarət bizim üçün niyə vacibdir?

Keyfiyyətə nəzarət bizim üçün niyə vacibdir?

Əlbətdə bu, təşkilatımızın qazancına birbaşa təsir göstərir. Yüksək keyfiyyət tələbləri olan sifarişçilərin icraslnda maraqlıyıq. Bu, biznesin  sağlam inkişafına birbaşa köməklik edir. Nəticələri yenidən qiymətləndirmək və ortaya çıxan çətinlikləri həll etmək zərurəti bizi gələcəkdə bahalı səhvlərdən qoruyur.

Həmçinin keyfiyyətsiz tikinti materiallarının istifadəsi potensial daimi müştərilərdən, həm də işimizin aşağı keyfiyyətini eşidən hər kəsdən nüfuzumuza xələl gətirə və gələcəkdə biznesin itirilməsi riskini artıra bilər.

Əlavə olaraq, işimizdə keyfiyyətə nəzarətin olmaması və ya aşağı səviyyədə olması, sifarişin vaxtında yerinə yetirilməsinə mənfi təsir göstərə bilər.

İnşaatda keyfiyyətlə problemlər maliyyə tərəfindən əlavə olaraq, vaxt, resurs və material itkisinə gətirib çıxarır.

Bu keyfiyyətə nəzarətdə olan marağımızdır – bizim üçün vacibdir!