Amina & S

SAĞLAMLIQ

İş yerindən asılı olmayaraq hər bir komanda üzvünün günün sonunda təhlükəsiz şəkildə evlərinə, ailələrinə qayıtmasıdır. Güclü, enerji dolu, motivasiyalı komanda üzvü təşkilatın sağlam olması deməkdir. Bu isə öz işlərin vaxtında, sifarişçinin gözləntisinə uyğun olması deməkdir. Düzgün başlanan, görülən və bitirilən sifariş yenisin yaranmasına doğru bir investisiyadır. Biz təşkilatımızın fizioloji və struktur sağlamlığın maraqlanırı güdməkdəyik. Sağlamlıq inkişaf, əməkdaşlıq, güc, texnoloji irəliləmə, maraqlı işlər deməkdir.

ƏMƏYİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ

İş prosesi baş verə biləcək hadisələr əməkdaşların və təşkilatın müxtəlif risklərlə bağlıdır. Sifarişçi ilə erkən əməkdaşlıq edərək, potensial layihə risklərini müəyyənləşdirmək və azaltmaq üçün hərtərəfli yanaşma qaydasını tətbiq edirik. Layihədə ən yaxşı nəticə üçün və potensial riskləri azaltmaq üçün fəaliyyət planı hazırlayırıq.

ƏTRAF MÜHİT

Bu sadəcə söz deyil və tərəfimizdən formal olaraq qəbul olunmur. Yaşadığımız və gələcək nəsillərin istifadəsinə ötürəcəyimiz ətraf mühitin sağlam qalması marağımızdır. İş prosesində zərər vura biləcək mexaniki zədə, çirkləmnə, müxtəlif qazların havaya buraxılması ətraf mühitə birbaşa təsir edən amillərdir. Təbiəti qorumaq, yer üzünə yaşayan hər bir insanın borcudur. Anlayışımızı sənəd və prosedurlardan əlavə komanda üzvlərimizə təlim, canlı ünsiyyət və praktika ilə təmin edirik.