Amina & S

İri inşaat layihələri eyni vaxtda çoxlu sayda subpodratçı, təchizatçı, işçi qüvvəsi, material, avadanlıq və xidmətlər cəlb edən kompleks prosseslərdən ibarətdir. Bu cür əməliyyatların sinxron, vaxtıında, sifarişçinin büdcəsinə və iş keyfiyyətinə nəzarət edərək maraqlarını güdən və mütləq təhlükəsiz həyata keçirilməsi üçün, inşaat sahəsində təcrübəli inşaat prosseslərin idarə edən təşkilatın olmağı zəruridir. Komandamıza arxayın olaraq əminliklə deyə bilərik ki, Amina & S Services MMC Azərbaycanın istənilən bölgəsində  bu xidməti təmin etməkllə sifarişçiyə kömək etməyə hazırdır.

İri inşaat layihələri eyni vaxtda çoxlu sayda subpodratçı, təchizatçı, işçi qüvvəsi, material, avadanlıq və xidmətlər cəlb edən kompleks prosseslərdən ibarətdir. Bu cür əməliyyatların sinxron, vaxtıında, sifarişçinin büdcəsinə və iş keyfiyyətinə nəzarət edərək maraqlarını güdən və mütləq təhlükəsiz həyata keçirilməsi üçün, inşaat sahəsində təcrübəli inşaat prosseslərin idarə edən təşkilatın olmağı zəruridir. Komandamıza arxayın olaraq əminliklə deyə bilərik ki, Amina & S Services MMC Azərbaycanın istənilən bölgəsində  bu xidməti təmin etməkllə sifarişçiyə kömək etməyə hazırdır.