Amina & S

Maddi və texniki təchizat, tikinti materialların, konstruksiyaların, məhsulların, inşaat maşınlarının və təşkilatlarının normal fəaliyyəti və planlaşdırılmış iş həcminin yerinə yetirilməsi üçün lazım olan hər şeylə sistematik və tam təmin edilməsidir.

Maddi və texniki təchizat vəzifəmiz zəruri mənbələr üçün tikinti ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək və təchizatçı müəssisələrlə ən rasional və zəmanətli əlaqələr qurmaqdan ibarətdir. Maddi-texniki tədarükün aydınlığı və məcburiyyəti tikinti istehsalının effektivliyini əvvəlcədən müəyyənləşdirir, ümumi inşaat ritminə, tikinti-quraşdırma işlərinin maya dəyərinə və müddətinə həlledici təsir göstərir.

Rütubətdən, sudan izolyasiya, dam örtükləri, ölçülü taxta və döşəmə örtükləri, qapı və pəncərələrdən daxili örtüklərə və bəzəklərə qədər tikinti materialları mütəxəssisləri qrupu, uyğun məhsulu uyğun qiymətə tapmaq üçün hər bir müştəri ilə sıx əməkdaşlıq edir.

Maddi və texniki təchizat, tikinti materialların, konstruksiyaların, məhsulların, inşaat maşınlarının və təşkilatlarının normal fəaliyyəti və planlaşdırılmış iş həcminin yerinə yetirilməsi üçün lazım olan hər şeylə sistematik və tam təmin edilməsidir.

Maddi və texniki təchizat vəzifəmiz zəruri mənbələr üçün tikinti ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək və təchizatçı müəssisələrlə ən rasional və zəmanətli əlaqələr qurmaqdan ibarətdir. Maddi-texniki tədarükün aydınlığı və məcburiyyəti tikinti istehsalının effektivliyini əvvəlcədən müəyyənləşdirir, ümumi inşaat ritminə, tikinti-quraşdırma işlərinin maya dəyərinə və müddətinə həlledici təsir göstərir.

Rütubətdən, sudan izolyasiya, dam örtükləri, ölçülü taxta və döşəmə örtükləri, qapı və pəncərələrdən daxili örtüklərə və bəzəklərə qədər tikinti materialları mütəxəssisləri qrupu, uyğun məhsulu uyğun qiymətə tapmaq üçün hər bir müştəri ilə sıx əməkdaşlıq edir.