Amina & S

Müasir inşaat texnologiyaları mürəkkəbdir. MES (Mexanik/Elektrika/Santexnika) mühəndislərimiz və sistem mütəxəssislərimiz, istismara verilmiş tikili və ya infrastruktur vahidlərinin müasir tələblərə cavab verməsi üçün çalışırlar. Biz, mexaniki, elektrik, binaların avtomatlaşdırılması, yüklənmə monitorinqi, strukturlaşdırılmış kabellər, səs / vizual, təhlükəsizlik sistemləri, yanğın siqnalizasiyası və aşkarlanması, paylanmış antenalar və digər xüsusi sistemlər üzrə təcrübələrə malik bir komandayıq. Dizayn, təchizat, qiymətləndirmə, avadanlığın quraşdırılması, istismara verilməsini və cari xidmətini, habelə fərdi müəssisələrin idarə edilməsi proqram həllini dəstəkləyirik.

Müasir inşaat texnologiyaları mürəkkəbdir. MES (Mexanik/Elektrika/Santexnika) mühəndislərimiz və sistem mütəxəssislərimiz, istismara verilmiş tikili və ya infrastruktur vahidlərinin müasir tələblərə cavab verməsi üçün çalışırlar. Biz, mexaniki, elektrik, binaların avtomatlaşdırılması, yüklənmə monitorinqi, strukturlaşdırılmış kabellər, səs / vizual, təhlükəsizlik sistemləri, yanğın siqnalizasiyası və aşkarlanması, paylanmış antenalar və digər xüsusi sistemlər üzrə təcrübələrə malik bir komandayıq. Dizayn, təchizat, qiymətləndirmə, avadanlığın quraşdırılması, istismara verilməsini və cari xidmətini, habelə fərdi müəssisələrin idarə edilməsi proqram həllini dəstəkləyirik.