Amina & S

Bacarıqlarımız

Sifarişçilərimizə kompetent komanda ilə inşaat sektorunda kömək göstərmək missiyamızdır. Yenidən layihə və ideyalarla ​qayıdan sifarişçi bizim üçün yüksək göstəricidir....

İri inşaat layihələri eyni vaxtda çoxlu sayda subpodratçı, təchizatçı, işçi qüvvəsi, material, avadanlıq və xidmətlər cəlb edən kompleks prosseslərdən...

Layihənin planlaşdırılması, dizaynı və icrası zamanı memarlar və podratçılar arasında mövcud olan rabitə boşluğunu aradan qaldırmağa kömək edirik. Viziyonunuzu...

Müasir inşaat texnologiyaları mürəkkəbdir. MES (Mexanik/Elektrika/Santexnika) mühəndislərimiz və sistem mütəxəssislərimiz, istismara verilmiş tikili və ya infrastruktur vahidlərinin müasir tələblərə...

Bina izolyasiyasının əsas məqsədləri daxili sahələrin rahat istismarını təmin etmək, istilik, soyutma və tikinti xərclərini azaltmaqdır. Daxili sahələrsa temperatur...

Maddi və texniki təchizat, tikinti materialların, konstruksiyaların, məhsulların, inşaat maşınlarının və təşkilatlarının normal fəaliyyəti və planlaşdırılmış iş həcminin yerinə...

Şirkətimiz eyni zamanda etibarlı təchizatçılardan və istehsalçılardan laboratoriya avadanlıqlarının tədarükünü təşkil edə bilər. Şirkətlərlə birbaşa əməkdaşlıq orijinallığa zəmanət verməyə...

Tərəfdaş & Sifarişçilərimiz